Uw privacy, onze zorg

Privacyverklaring


Reishuis.nl begrijpt het belang van uw privacy en zet zich ten alle tijden in deze te beschermen. Wij doen dit volgens de richtlijnen zoals neergelegd in de Europese regelgeving hierover, genaamd Global Data Protection Regulation (GDPR), in Nederland ook wel aangeduid als AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking). Deze AVG vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is dezelfde in heel Europa.

Deze privacyverklaring betreft onze website www.reishuis.nl.

Contactgegevens
Adres: Noordsingel 54, 5961 XX Horst a/d Maas - Nederland
Tel: +31 (0)6 1533 3303
Web: www.reishuis.nl
@: info@reishuis.nl
Chi Long Ho is aanspreekpunt voor vragen of opmerkingen over persoonsgegevens. Hij is te bereiken via info@reishuis.nl.

Persoonsgegevens die wij verzamelen
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Reishuis.nl mogelijk verzamelt of verwerkt als u zich opgeeft voor onze nieuwsbrief, op onze website een reis boekt of reserveert of anderszins uw gegevens bij ons achterlaat:
• voornaam
• naam
• adres
• (mobiele) telefoonnummer
• paspoortnummer
• bankrekening
• e-mailadres
• IP-adres

Met welk doel verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Reishuis.nl verzamelt uw persoonsgegevens om mogelijke vragen te beantwoorden, of u op de hoogte te stellen van relevante informatie of nieuws zoals:
• reisnieuws;
• data en tijden reisbijeenkomsten;
• eventuele wijzigingen in onze tarieven;
• het reserveren of boeken van reizen;
• andere informatie die van belang is voor u als deelnemer aan onze reizen.

In de praktijk betekent dit dat uw persoonsgegevens door Reishuis.nl gebruikt kunnen worden voor/om:
• de directe communicatie met deelnemers zoals hierboven vermeld;
• het algehele beheer van onze website;
• het beheer van onze reserverings- en boekingsmodule;
• het beheer van uw toegang tot onze reserverings- en boekingsmodule;
• de verbetering de inhoud van onze website en daarmee onze service;
• te voldoen aan wettelijke vereisten en regulering.

In de toekomst zouden uw persoonsgegevens gebruikt kunnen worden voor doeleinden, die nu nog niet in deze privacyverklaring staan. Indien dit het geval is zullen we u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

Hoe verzamelen we informatie?
Reishuis.nl verzamelt persoonsgegevens op onderstaande manieren:
• Contactformulieren
• via de formulieren van onze reserverings- en boekingsmodule
• Abonneren op onze nieuwsbrief
• Verzoeken via e-mail
• Reactieformulieren
• Enquêteformulieren

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw persoonlijke  gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Reishuis.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u dit toestaat of voor de duur van een specifieke functionaliteit. Ten alle tijden kunt u zich uitschrijven van onze nieuwsbrief. Indien u eveneens geen gebruik meer wenst te maken van ons afgeschermde partnerportaal, dan kunt u dit kenbaar maken via ons aanspreekpunt, Chi Long Ho. Hij is te bereiken via info@reishuis.nl.

Ken uw rechten
• Recht op informatie
U heeft het recht geïnformeerd te worden over welke persoonlijke data wij van u verzamelen.
• Recht op toegang
U heeft het recht tot toegang tot de persoonlijke data die wij van u verzamelen.
• Recht op rectificatie
U heeft het recht om ons om correctie of aanpassing van uw persoonlijke data te verzoeken.
• Recht om vergeten te worden
U heeft het recht op verwijdering van al uw persoonlijke data van onze databases.
• Recht op overdraagbaarheid
U heeft het recht ons te verzoeken de persoonlijke data die wij van u bewaren in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
• Recht op bezwaar
U heeft ten alle tijden het recht bezwaar te maken tegen verdere verzameling of verwerking van uw persoonlijke data door Reishuis.nl.

Heeft vragen hierover of wilt u een van bovenstaande rechten uitoefenen, dan kunt u dit kenbaar maken via ons aanspreekpunt, Chi Long Ho. Hij is te bereiken via info@reishuis.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Reishuis.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons aanspreekpunt, Chi Long Ho, te bereiken via info@reishuis.nl.

Cookies en analytics data
Onze website gebruikt cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die we op uw computer zetten en in het algemeen de functionaliteit van de website optimaliseren, zodat u een prettige ervaring heeft tijdens uw bezoek aan onze website. Cookies zijn onder te verdelen in:
• Functionele cookies
Dit zijn cookies die ervoor zorgen, dat onze website goed functioneert. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website en derhalve ook niet door de bezoekers uit te schakelen. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke gegevens.
• Analytische cookies
Dit zijn cookies die bijhouden hoeveel bezoekers een website heeft, hoe vaak ze de website bezoeken of welke pagina ze het liefst bezoeken. Kortom, deze cookies houden bij hoe u onze website gebruikt. In ons geval gebruiken wij de dienst van Google Analytics. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke gegevens.
• Marketing cookies
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (‘liken’) of delen (‘tweeten’) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter dan wel LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk Twitter dan wel LinkedIn om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Reishuis.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.